กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      21 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง   13 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ี่ที่ 3 บ้านคลองเมือง และหมู่ที่ 20 บ้านคลองแตงโม   12 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง   11 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่   4 มี.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่   1 มี.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวสามัคคี   28 ก.พ. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวสามัคคี   27 ก.พ. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุ่งตะคร้อ หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่   20 ก.พ. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยไก่ย่าง หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง   20 ก.พ. 2562 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31