หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   10 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี    12 ก.พ. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร พ.ศ.2562   12 ก.พ. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย    31 ม.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)   31 ม.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดน   14 ม.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์    10 ม.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านไร่พิจิตร   10 ม.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   10 ม.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสสำคัยสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23,หมู่ที่ 25,หมู่ที่ 8   10 ม.ค. 2562 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11