กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องตัดถ่าง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน