กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โกสัมพี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เป็นประธานมอบอนุบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โกสัมพี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 10.50 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย