กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโกสัมพี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี จัดทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโกสัมพี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันการเกิดสาธารณภัยภายในชุมชน และให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีความตื่นตัวพร้อมที่จะเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 13.38 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 295 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย