กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองอ้ายเบี้ย หมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทรา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน