กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 35 ท่าน