กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี จัดทำโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เพื่อเป็๋นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อให้หมู่บ้านกำหนดจุดรวบรวมขยะของหมู่บ้านเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและเพื่อให้การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนรณรงค์\"แยกก่อนทิ้ง\" และนายอภิวิชญ์ ธิรินทอง นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตามหลัก 3 ช.

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 09.54 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย