กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารงานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
โดยได้รับเกียรติจากนายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรม ได้มีการจัดซุ้มนิทรรศการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. มีการจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้มีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก รวมไปถึงของรางวัลอาหาร ขนม และไอศกรีมแจกอีกมากมายสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 08.57 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย