กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านไร่พิจิตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.11 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน