กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.07 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน