กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล วันที่ 25 ธันวาคม 2561    
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 09.38 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย