กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวสามัคคี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 14.16 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 34 ท่าน