กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพราแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 15.01 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน