กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโกสัมพี [ 4 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 249
 


 
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 30 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โกสัมพี พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานของ อบต.โกสัมพี [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 56
 


 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 38
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 22