กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บท 7006 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]

  (1)