กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 28 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)