กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครั้งที่ 1/2562   18 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   นายมานิตย์ เบี้ยวอุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พื้นที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   18 ม.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   \\\"ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ\\\" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   18 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 280 คน   18 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองได้ออกปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติการ แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 21 หมู่   18 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เข้าร่วมขับเคลื่อนวาระ \"กำแพงเพชร เมืองสะอาด\" เริ่มต้นแผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป #คนหล่อคนสวย #อบต.อ่างทองขอทำดี #ปี1   18 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย \\\"มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ\\\"   18 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ   18 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และแม่ย่านางรถยนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้ทำงานราบรื่นตลอดปี 2562   18 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างท   18 ม.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1820