กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวสามัคคี   22 ต.ค. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพราแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง    18 ต.ค. 2561 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 จุด) หมู่ที่ 21 บ้านหนองบง   18 ต.ค. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรือง ประกาศผู้ชนะเสนอราคารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวสามัคคี   18 ต.ค. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง   25 ก.ย. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.โกสัมพี เรือ่งประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง   19 ก.ย. 2561 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง   19 ก.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนร่องล้อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ   19 ก.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนร่องล้อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ   18 ก.ย. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.โกสัมพี เรือ่ง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด (จำนวน 2 จุด) หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล   14 ก.ย. 2561 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28