กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดน   14 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์    10 ม.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านไร่พิจิตร   10 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   10 ม.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสสำคัยสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23,หมู่ที่ 25,หมู่ที่ 8   10 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23,หมู่ที่ 25, หมู่ที่ 8 บ้านเขาชัยโพธิ์   8 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่พิจิตร   8 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   4 ม.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองวัวดำ   4 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม   3 ม.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10