...น้อมร่วมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ....พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .....ข้าพระพุทธเจ้า...องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
 
 
 
 
 
 
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยไว้ ซึ่งในการจัดโคงการครั้งนี้ ได้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานสาธารณสุขที่จัดโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา และโรงเรียนในตำบลในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2554 เวลา 09.18 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 2743 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย