...น้อมร่วมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ....พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .....ข้าพระพุทธเจ้า...องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรการจัดทำแปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโกสัมพี ปี 2554  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี   จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโกสัมพี  ซึ่งได้นำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรมาอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชที่ดีเหมาะสม
พร้อมทั้งสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดต้นทุนการใช้ ปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมรับการอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2554 เวลา 15.11 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 1366 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย