ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โกสัมพี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256298-----------98
256153,31040,52162,54442,27856,08674,11955,73854,60736,02837,319310208513,068
256018,17123,80741,58741,73950,72351,37554,50851,12350,19744,21149,54449,685526,670
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 เม.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,028,152
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   11,684
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี